Ventileren

De lucht in huis raakt op allerlei manieren vervuild. We ademen, koken, drogen de was, kopen nieuwe spullen en in de helft van de huizen wordt nog gerookt. Daarom is het belangrijk om de lucht in huis goed te verversen.

Vieze lucht moet het huis uit en schone lucht moet naar binnen komen. Vieze lucht in huis is slecht voor je gezondheid. Als je allergisch bent of last hebt van je neus, longen of luchtwegen, krijg je daar meer last van als de lucht vervuild is.

Oude huizen hebben zoveel kieren en naden dat ventileren vanzelf gaat. Maar hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe meer aandacht er nodig is voor ventilatie.

Mechanische ventilatie

Bij mechanische ventilatie wordt de ‘vervuilde’ lucht door een ventilator afgevoerd naar buiten. De meest bekende is de ventilatiebox boven op de overloop van de zolder, die de keuken, badkamer en toilet afzuigen. De lucht hiervoor kan aangevoerd worden door roosters. Of zoals bij de toilet en badkamer veel gebeurt, door een spleet onder de deur langs.

Een oude mechanische ventilatiebox, vanaf 10 jaar, is meestal een box op wisselstroom. Deze box vervangen door een box op gelijkstroom is zinvol voor de energiebesparing. Een andere manier om het systeem zuiniger te maken is het installeren van winddrukgeregelde roosters. Die laten minder lucht door als de wind er op staat. Ook kun je het systeem vraaggestuurd maken: een CO2-meter of vochtmeter bepaalt dan hoeveel verse lucht er nodig is en laat het systeem harder of zachter werken.

Zet de mechanische installatie nooit uit, behalve tijdens onderhoud. Of wanneer je gevraagd wordt ramen en deuren te sluiten. Bijvoorbeeld bij een ramp in de omgeving.

Decentrale WTW

Een goed geïsoleerde woning die je verwarmt met lage temperatuur, kun je beter niet ventileren met roosters boven de ramen. Die roosters veroorzaken koudeval (zelfs in gesloten toestand komt er kou vanaf). Ook de mechanische ventilatie voldoet dan al snel niet meer. Ventileren met een WTW (warmte terugwin) systeem, is dan zeer wenselijk.

Bij een WTW wordt de warmte uit de afgevoerde lucht gebruikt voor het verwarmen van de binnenkomende lucht. Terugwinning van warmte is zinvol in een goed geïsoleerd huis in de ruimtes waar je veel stookt, bijvoorbeeld de woonkamer en keuken. Er wordt dan een kleine lokale WTW in de buitengevel gemonteerd, die de woonkamer en keuken ventileert met terugwinning van warmte. Er is slechts één doorvoer in de muur nodig voor luchttoevoer en -afvoer.

In de winter ventileer je met koude en droge buitenlucht. Als je die maar blijft aanvoeren wordt de luchtvochtigheid te laag en krijg je last van droge ogen of kromtrekkend parket. Sommige WTW’s kunnen daarom ook de vochtigheid in huis op peil te houden. Je kunt er natuurlijk ook een losse luchtbevochtiger bij kopen.

Ben je toch al stevig aan het verbouwen en is het aanbrengen van meerdere aan- en afvoerkanalen geen probleem, laat je dan ook eens informeren over nieuwere systemen waarbij binnenkomende lucht wordt opgewarmd via speciale radiatoren en afgevoerd via een WTW op zolder.

Financiering in Friesland

Financiering in Friesland

Vind je bedrijf

Vind je bedrijf

Stel ons je vraag

Stel ons je vraag