Toegankelijkheid

De gemeente Heerenveen wil dat iedereen al onze online informatie en -dienstverlening op een goede en simpele manier kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van onze website.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG 2.1 op niveau AA en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijksheidsverklaring. Deze verklaring is hier te downloaden. De geconstateerde zaken met hoge prioriteit zijn aangepakt, de opmerkingen met lage prioriteit en aanbevelingen worden stapsgewijs doorgevoerd.