Friese schooldaken in beeld voor opwekken zonne-energie

Zonnepanelen op alle hiervoor geschikte maar lege schooldaken. Dit doel hebben vijf gemeenten in Zuidoost-Fryslân, provincie Fryslân, Vereniging Circulair Friesland|SPARK the Movement en Stichting Schooldakrevolutie. Namens alle partijen enthousiasmeert en helpt de Schooldakrevolutie scholen om over te stappen op zonne-energie. Hiermee stoten scholen minder CO2 uit en helpen zij mee in de strijd tegen klimaatverandering. Uiteindelijk kunnen alle scholen in Fryslân hier aan mee doen.

In Fryslân zijn op dit moment ongeveer 400 geschikte, maar nog lege schooldaken of schooldaken waar nog veel meer panelen bij kunnen. Stichting Schooldakrevolutie benadert de komende maanden 34 Friese schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf.

Een schooldakcoach brengt de mogelijkheden voor zonnepanelen op het gebouw in kaart. Voor Fryslân gaat Timo Reinink aan de slag als schooldakcoach. Hij zal schoolbesturen volledig begeleiden tot en met de besluitvorming voor de aanschaf. Het daadwerkelijk kopen en installeren van de zonnepanelen is voor rekening van de school. De gemeenten en de provincie dragen de kosten van de begeleiding door Schooldakrevolutie.

Lees hier verder.