Zonnepark Omweg (Leeuwarderstraatweg)

Omweg 135, 8441 PZ Heerenveen, Nederland

Eind 2020 is de bouw van het zonnepark afgerond.

Het zonnepark aan de Omweg is in 2017 vergund en is gebouwd door Obton GreenIPP. Het zonnepark heeft een vermogen van ca. 8 MW. In mei 2020 is gestart met de aanleg van het zonnepark.

Over dit lokale initiatief

Zonnepark Omweg (Leeuwarderstraatweg)
Energieloket Heerenveen