Zonnepark Klaverblad Noordoost

Rijksweg, 8449 Terband, Nederland

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het masterplan voor de totale gebiedsontwikkeling. Hierna kan gestart worden met de formele vergunningsprocedures.

De gemeente Heerenveen ontwikkelt samen met de energiecoöperaties in Heerenveen het zonnepark op Klaverblad Noordoost. Dit zonnepark vormt een onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling van ruim 120 hectare. Hier is plaats voor ongeveer 30 hectare zonnepark, 50 hectare natuurinclusieve landbouw en 40 hectare bruto bedrijfsterrein.

Over dit lokale initiatief

Zonnepark Klaverblad Noordoost
Energieloket Heerenveen