Zonnepark geluidswal A32

Réaumurstraat 12, 8451 BS Oudeschoot, Nederland

Het project wordt gerealiseerd door Rooftop Energy.

Dit zonnepark van ca. 1,5 MW is op dit moment in de laatste fase van aanbouw. Door een vertraging in de levering van de zonnepanelen, leverde de wal niet eind 2020, maar mei 2021 voor het eerst energie. Medio juli zijn alle werkzaamheden rond het zonnepark afgerond.

Over dit lokale initiatief

Zonnepark geluidswal A32
Energieloket Heerenveen