Us Aengwirden

8458 CH Tjalleberd

Deze lokale energiecoöperatie is opgericht om te werken aan duurzame initiatieven voor energiebesparing, -productie en -levering.

Doelen van Us Aengwirden zijn:
1. Stimuleren en realiseren van besparingen op energieverbruik in Aengwirden.
2. Stimuleren van het gebruik van duurzame energie.
3. Terug laten vloeien van financiële rendementen naar de lokale bevolking.

Hoe werkt het?
Klanten nemen energie af van Ús Aengwirden. Hiertoe betalen zij een concurrerend tarief. Per aansluiting vloeit een deel van de opbrengsten terug naar de streek. Je moet daarbij denken aan een vast bedrag van zo’n 75 euro per aansluiting per jaar. Wat er met die inkomsten wordt gedaan is aan de leden van de coöperatie.

Hoe verder?
Als je mee wilt doen dan kun je lid worden van de coöperatie. Dit kost 10 euro per jaar.

Over dit lokale initiatief

Us Aengwirden
Energieloket Heerenveen