Rijwoningen renoveren; organiseren maakt goedkoper

Weegbree 72 8446 SC Heerenveen

Een project van wijkvereniging BUITENgewoon De Greiden, samen met enkele buurtbewoners en Van Wijnen.

Het plan is per woningtype goed te laten uitwerken hoe de woning verduurzaamd kan worden, waarna de aanpak steeds kan worden herhaald. Er zal een coöperatief renovatiebedrijf opgestart worden, dat zorgdraagt voor een woonlastenneutrale aanpak. Dit betekent dat de woonlasten per saldo ongeveer gelijk blijven. Het renovatiebedrijf zal ook de uitvoering (door lokale partijen) en financiering regelen.

Dit project is één van de vijf Groene Gangmakers in Heerenveen. Dit zijn buurten, wijken, coöperaties of andere samenwerkingsvormen uit gemeente Heerenveen die elk maximaal € 100.000 van de gemeente en provincie hebben ontvangen om hun duurzame energie-idee verder te brengen.

Over dit lokale initiatief

Groene Gangmakers
Energieloket Heerenveen