Duurzaam Akkrum Nes

8490 AA, Akkrum

Wij stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Akkrum en Nes.

Deze energiecoöperatie wil bereiken dat inwoners, bedrijven en organisaties in Akkrum en Nes actief worden op het gebied van gebruik, besparing en productie van duurzame energie. Om daarmee het gebruik van fossiele energie (bv gas, kolen, aardolie) terug te dringen.

De ambities op een rijtje:

  1. stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Akkrum en Nes;
  2. stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie door haar leden in de ruimste zin;
  3. stimuleren van het gebruik van duurzame materialen in Akkrum en Nes;
  4. bijdragen aan de leefbaarheid van Akkrum en Nes.

Over dit lokale initiatief

Duurzaam Akkrum Nes
Energieloket Heerenveen