Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

Easterboarn 13 8495 NB Aldeboarn

De Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn is ontstaan op initiatief van enkele “groene” Boarnsters.

In oktober 2014 werd het plan geboren om een lokale energiecoöperatie te starten en een jaar later is de coöperatie officieel opgericht. De coöperatie wil met het dorp bijdragen aan de groene energiedoelen van Nederland. De fossiele brandstoffen raken op en gebruik van hernieuwbare energie is nodig, zodat de energievoorziening in Aldeboarn in 2050 volledig groen is.

De doelstellingen van EKA zijn: het stimuleren, faciliteren en adviseren van energiebesparing en  van lokale duurzame energieproductie. Dit moet uiteindelijk een energie-onafhankelijk Aldeboarn opleveren. Dit bevordert de leefbaarheid voor inwoners, bedrijven en organisaties in Aldeboarn en directe omgeving nu en in de toekomst.

Over dit lokale initiatief

Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn
Energieloket Heerenveen