Baanbrekers voor nieuwe energie

Van Leeuwenhoekweg 6 8451 CN Oudeschoot

De Baanbrekers hebben het plan opgevat om woningen in de Uitvindersbuurt te isoleren en  duurzaam te verwarmen.

Dit doen ze met behulp van zonnecollectoren op de geluidswal langs de A32. Daarnaast zijn ze van plan om op termijn een warmte-koude-opslag te realiseren. Dit project is een samenwerkingsverband tussen Plaatselijk Belang Oudeschoot, Hoekstra Installatietechniek, Buurtvereniging De Ferbining, Accolade en enkele inwoners.

De Baanbrekers zijn één van de vijf Groene Gangmakers in Heerenveen. Dit zijn buurten, wijken, coöperaties of andere samenwerkingsvormen uit gemeente Heerenveen die elk maximaal € 100.000 van de gemeente en provincie hebben ontvangen om hun duurzame energie-idee verder te brengen.

Over dit lokale initiatief

Groene Gangmakers
Energieloket Heerenveen