Aengwirden Aardgasvrij

8458 CA Tjalleberd

Dit project is één van de vijf Groene Gangmakers in Heerenveen. Dit zijn buurten, wijken, coöperaties of andere samenwerkingsvormen uit gemeente Heerenveen.

Dit project is één van de vijf Groene Gangmakers in Heerenveen. Dit zijn buurten, wijken, coöperaties of andere samenwerkingsvormen uit gemeente Heerenveen die elk maximaal € 100.000 van de gemeente en provincie hebben ontvangen om hun duurzame energie-idee verder te brengen.

Het project Aengwirden Aaerdgasvrij is een samenwerkingsverband tussen de energiecoöperatie, Stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang, de ondernemersvereniging en het Plaatselijk Belang uit Aengwirden. Samen willen ze ervoor zorgen dat het energieverbruik binnen de gebouwde omgeving in de dorpen Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot beperkt wordt. Daarnaast willen ze in die dorpen gezamenlijk duurzame energie opwekken en delen. Doel is om samen met de inwoners een eigen uitvoeringsplan en een EnergieTuin te realiseren, én een eigen ‘Energiegemeenschap’ in te richten.

Over dit lokale initiatief

Aengwirden Aardgasvrij
Energieloket Heerenveen