Subsidies om je dak of tuin te vergroenen

De gemeente heeft verschillende subsidies om je dak of tuin te vergroenen.

Er zijn in totaal zes maatregelen waar je subsidie voor kunt aanvragen. Van alle regelingen kunnen zowel particulieren als bedrijven gebruikmaken:

  1. Aanleg groen dak
  2. Aanleg groene wand met infiltratiesysteem
  3. Aanleg regenwatergebruikinstallatie
  4. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding
  5. Afkoppelen regenpijp van het riool
  6. Aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule

Er is in totaal 100.000 euro beschikbaar: 70.000 euro voor de eerste drie regelingen en
30.000 euro voor laatste drie. Het gaat om verbeteringen van de bestaande situatie, nieuwbouwprojecten worden niet gesubsidieerd.