Gratis webinar: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

Dinsdag 17 januari 2023

Voor wie?

  • VvE’s
  • woonverenigingen
  • wooncorporaties

Programma

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Heleen van der Meer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) licht kort het overheidsbeleid rond de SVVE toe.
  • Constan Custers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) licht de inhoud van de subsidieregeling toe.
  • Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds geeft uitleg en inzicht in andere financieringsmogelijkheden.

Naast bovenstaande programmaonderdelen bespreken wij ook de verschillen tussen de voorwaarden van de SEEH en die van de SVVE. Zo weet u wat uw mogelijkheden zijn en heeft u alle informatie om uw leden goed te informeren.

Uiteraard krijgt u ook gelegenheid vragen te stellen.

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier.

Achtergrond

In het Klimaatakkoord staat dat alle woningen en gebouwen in Nederland in 2050 CO2-arm moeten zijn. Dat vraagt om investeringen in verduurzamende maatregelen van huur- en koopwoningen. De SEEH die hiervoor financieringsmogelijkheden biedt, wordt per 1 januari 2023 uitgebreid en gaat verder onder de naam SVVE.

Meer weten?

Heeft u vragen over het webinar? Mail naar: [email protected].